Přihlášení Klienský informační systém
cestovní_pojištění 
 
p_zpět_onl_11 
 
         Cestovní pojištění je dobrovolné pojištění, které by si měl sjednat každý, kdo cestuje do zahraničí. Poskytuje komplexní ochranu pro nenadálé situace v souvislosti s náklady na zdravotní péči při úrazu nebo jiných zdravotních komplikacích při Vašem pobytu na dovolené nebo pracovní cestě. K základnímu pojištění lze sjednat mnoho připojištění jako je odpovědnost, zásah horské služby, storno zájezdu , úrazové pojištění, opuštěná domácnost, asistence a mnoho dalšího.
 
Smlouvu můžete uzavřít stiskem tlačítka on-line u dané pojišťovny, kde následně vyplníte potřebné údaje. Informace o úspěšném sjednání smlouvy Vám budou obratem doručeny do e-mailové schránky. Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti zaplacením pojistného.  
 

mezera

rukaH8787FTG44 Česká pojišťovna a.s. p_sj_on_line31
 rukaH8787FTG44 Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG   p_sj_on_line31

mezera

 
 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. 
logo_ceska_pojistovna 
 
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Předsmluvní informace (87kB) 
Ikona PDF Pojistné podmínky (57kB6) 
Ikona PDF Členění sportů (650kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků (42KB)
   
Hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění 
p_menubutton1 Prostřednictvím systému on-line  
  ipka-gif2 oznámení škodní události z pojištění zavazadel 
  ipka-gif2 oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti 
     
p_menubutton1 Prostřednictvím formulářů České pojišťovně a.s.
  Ikona PDF Oznámení pojistné události úraz (2563kB) 
  Ikona PDF Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu občanů (56kB) 
  Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění strorno cesty (169kB) 
  Ikona PDF Oznámení škodní události z pojištění majetku (93kB)
  Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění záruky pro případ úpadku CK (119kB) 
  Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu :   
  Česká pojišťovna a.s.
P.O.BOX 305

659 05 Brno 
     
p_menubutton1 Prostřednictvím formuláře asistenční službě České pojišťovny a.s.
  Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (92kB)
  Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu :   
  Asistenční služba České pojišťovny a.s.
Na Pankráci 1658/121

140 21 Praha 
  tel: +420 221 586 675
tel: +420 221 586 100  
  e-mail : medical@europ-assistance.cz  
     
p_menubutton1 Telefonicky na linku klientského centra České pojišťovny a.s. pro škodu z :
  ipka-gif2 pojištění úrazu 
  ipka-gif2 pojištění majetku 
  +420 241 114 114 každý pracovní den od 7 do 19 hodin.  
     
p_menubutton1 Na linku asistenční služby České pojišťovny a.s pro škodu z :
  ipka-gif2 pojištění léčebných výloh a asistence 
  +420 221 586 675 - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu  
   

mezera

 
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s., VIG
logo_kooperativa_pojistovna
 

mezera

Dokumenty k pojištění
Ikona PDF VPP pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolubus Abonent (111 kB)
Ikona PDF Soubor dokumentů pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent (241kB)  
Ikona PDF Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy na dálku (80kb)
   
Hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění 
p_menubutton1 Pomoc a odkazy s vyplněním formuláře na infolince :
  ipka-gif2 +420 957 105 105 v prac. dnech od 8-20hod., a o víkendu a svátcích mezi 9-17hod. 
  ipka-gif2 e-mailem na : info@koop.cz
     
p_menubutton1 On-line pro škody na zavazadlech a z pojištění odpovědnosti  
     
p_menubutton1 Písemně na formulářích na adresu :
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice
    
     
Ikona PDF Prohlášení ošetřujícího lékaře (40kB)  
Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění STORNO  (63kB)
Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (59kB)  
Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu (61kB)  
Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z poj. zpoždění letu (59kB) 
Ikona PDF Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (62kB) 
Ikona PDF Oznámení úrazu (174kB) 
Ikona PDF Oznámení smrti následkem úrazu (570kB) 
Ikona PDF Oznámení trvalých následků úrazu (482kB) 
     
Jak postupovat ze zahraničí
p_menubutton1 Spojte se s námi na +420 266 799 779  
  Dovoláte se do České republiky na nonstop linku naší asistenční společnosti Global Asistance, kde Vám poradíme, jak postupovat dál. Hovor Vám po návratu do ČR proplatíme. Budeme od Vás potřebovat :
  ipka-gif2 jméno a přijmení pojištěného 
  ipka-gif2 číslo pojistné smlouvy 
  ipka-gif2 datum počátku a konce pojištění 
  Tyto údaje najdete na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění.  
  Pokud jste škodu hlásili ze zahraničí přes linku +420 266 799 779, musíte nám škodu nahlásit písemně na adresu : 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Brněnská 634
664 42 Modřice
  
     
p_menubutton1 V případě úrazu či nemoci si nechte od lékaře vyplnit prohlášení  
  ipka-gif2 ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře 
  ipka-gif2 náklady na lékařské ošetření a za léky do výše 3.000Kč, které sami uhradíte, Vám po návratu do České republiky proplatíme v české měně 
     
p_menubutton1 Při škodě na majetku volejte policii 
  Když Vás okradou nebo způsobíte větší škodu, zavolejte policii a sepiště s nimi protokol. V protokolu uveďte jak ke škodě došlo. Nemusíte podepsat protokol, kterému nerozumíte. Sepiště seznam odcizených věcí.  
     
p_menubutton1 Lékařské zprávy musí obsahovat   
  ipka-gif2 jméno a přijmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby 
  ipka-gif2 diagnóza nemoci nebo úrazu
  ipka-gif2 údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výší lékařského honoráře
  ipka-gif2 názvy a ceny léků (při uplatňování náhrady za léky) 
     
Dopravu do České republiky musí schválit asistenční služba (na telefonním čísle +420 266 799 779) nebo my. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na přepravu pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádření lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např.letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, případně že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby.
     
V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u Kooperativy a.s. VIG a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopií úmrtního listu.  
     
     
      SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?