Přihlášení Klienský informační systém
 §
Přehled zákonů z oblasti pojišťovnictví
a některých dalších zákonů
V této sekci najdete přehled některých užitečných zákonů z oblasti pojišťovnictví.

 

ZÁKON/VYHLÁŠKA NÁZEV ZÁKONA
ZÁKON 89/2012 Sb. Občanský zákoník 2014
ZÁKON 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
ZÁKON 278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví  
VYHLÁŠKA 281/2008 Sb. - vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti lehalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  
ZÁKON 267/2008 Sb. - úplné znění zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
ZÁKON 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
VYHLÁŠKA 251/2007 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č.582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č.40/2006 Sb.
ZÁKON 350/2006 Sb. - úplné znění zákona č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) jak vyplývá z pozdějších změn
ZÁKON 349/2006 Sb. - úplné znění zákona č. 363/1999., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
ZÁKON 57/2006 Sb. 10 - změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
ZÁKON 57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
VYHLÁŠKA 40/2006 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č.582/2004 Sb., kterou se provádí některé ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
VYHLÁŠKA 582/2004 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích ve znění pozdějších předpisů 
ZÁKON 410/2004 Sb. - úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ZÁKON 409/2004 Sb. - úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
VYHLÁŠKA 309/2004 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb.
ZÁKON 39/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 368/1999 Sb., o pojišťovnictví
ZÁKON 38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě
VYHLÁŠKA 205/1999 Sb. - vyhláška k zákonu č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ZÁKON 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

    *

 

SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?