Přihlášení Klienský informační systém

ODPOVĚDNOST OBČANA
v bežném občanském životě 

p_zpět_onl_11

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu Vás ochrání před nečekanými výdaji, které můžete způsobit v mnoha oblastech života jinému. Pokud vůči Vám poškozený uplatní nárok na náhradu škody, jste povinni mu tuto škodu uhradit. Neriskujte zbytečné finanční ztráty v poměru k cenově dostupnému pojištění.
Přikladem škody může být vytopení sousedů pračkou, dítě shodí v prodejně drahý předmět nebo rozbije při hře skleněnou výplň, škoda chodcem či cyklistou , škody při rekreaci nebo zábavě. Jsou kryty škody jak na zdraví, tak škody na věci , též škody finanční. Mezi další rizika, které můžeme připojistit jsou škody vlastníka, držitele nebo správce nemovitosti, škody vlastníka nebo opatrovatele domácího zvířete, škody vlastníka nebo provozovatele malého plavidla, škody modeláře nebo škody při výkonu práva myslivosti.  
 
Nezávaznou kalkulaci produktu pojištění a případné sjednání smlouvy můžete objednat prostřednictvím vyplnění dotazníku na konci této stránky , nebo můžete smlouvu přímo uzavřít  stiskem tlačítla on-line u dané pojšťovny, kde následně vyplníte potřebné údaje. Informace o úspěšném sjednání smlouvy Vám budou obratem doručeny do e-mailové schránky. Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti zaplacením pojistného. 
 

 

rukaH8787FTG44 Allianz pojišťovna, a.s  
rukaH8787FTG44 AXA pojišťovna a.s.  
rukaH8787FTG44  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG   
rukaH8787FTG44  Česká pojišťovna a.s.  p_sj_on_line31
rukaH8787FTG44  ČSOB Pojišťovna, a.s.   
rukaH8787FTG44  DIRECT pojišťovna, a.s.   
rukaH8787FTG44 Generali pojišťovna a.s.   
rukaH8787FTG44 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.   
rukaH8787FTG44  Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG   
rukaH8787FTG44  Slavia pojišťovna a.s.   
rukaH8787FTG44  Uniqa pojišťovna, a.s.   
     
rukaH8787FTG44  DOTAZNÍK POJIŠŤĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA 

mezera

 

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s.
logo_allianz_pojistovna 

 

 a_Tl Pojištěni jsou všichni v domácnosti  
     pojištění se vztahuje nejen na rodinné příslušníky, ale i na druha / družku nebo jen kamarády kteří společně bydlí
     
 a_Tl Jedna smlouva pro všechny budovy  
     ve variantě Excluziv pokryje veškeré škody z vlastnictví všech vašich budov 
     
 a_Tl Úhrada škod v pronájmu  
  hradí se i vybrané škody na pronajatých budovách 
     
 a_Tl Pojištění se dále vztahuje na náhradu škody :  
     újma při ublížení na zdraví a při usmrcení 
     škody na věci 
     jiné újmy na jmění, zejména ztráta na výdělku, ušlý zisk 
  náhrada  nákladů  léčení  zaplacených  zdravotní pojišťovnou,  tzv.   regres (ve variantě Exkluziv) 
  úhrada dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR, tzv. regres 
(ve variantě Exkluziv) 
  náhrada soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům
     

mezera 

Varianty pojištění odpovědnosti  Normal  Optimal  Exkluziv 
Běžná občanská činnost zatrzitko_yes  zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Provoz domácnosti  zatrzitko_yes  zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Rekreační sport, cyklistika  zatrzitko_yes  zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Chov psa ( jednoho )     zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Výkon vlastnictví, svépomocné stavební práce     zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Používání malých plavidel      zatrzitko_yes  zatrzitko_yes
Jízda na koni     zatrzitko_yes zatrzitko_yes
Chov psů a dalších domácích a hospodářských zvířat      zatrzitko_yes
Legální používání a držba zbraní (kromě myslivosti )      zatrzitko_yes
Výpomoc jiných osob v domácnosti při stavebních
pracích, nebo při opatrování zvířat 
    zatrzitko_yes
Přechodný pobyt na ostatním území Evropy      zatrzitko_yes
Vyjmenované škody na pronajatých budovách       zatrzitko_yes 

mezera 

Limity pojistného plnění v Kč
Škoda  Normal  Optimal  Exkluziv  Bytové domy 
újma při ublížení na zdraví a při usmrcení, škoda na majetku a jiná újma na jmění.  500.000,- 1.000.000,-  2.000.000,-  1.000.000,- 
regresy  nepojištěno  nepojištěno  1.000.000,-  1.000.000,- 
* limity pojistného plnění lze navýšit až na 20.000.000 Kč 

mezera 

Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Pojistné podmínky domov 01/2016 (853kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků 1.1.2017 (490kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
 
p_menubutton1 Hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám
Bílá linka : +420 241 170 000
   
p_menubutton1 Internetová a e-mailová adresa pro hlášení nových škodních událostí nebo formuláře
   - oznámení události on-line 
   - hlaseni-majetek@allianz.cz 
Ikona PDF Oznámení pojistné události k pojištění odpovědnosti občanů - pojištěný (133kB)
Ikona PDF Oznámení pojistné události k pojištění odpovědnosti občanů - poškozený (228kB)
p_menubutton1 Adresa pro zasílání dokladů ke škodám , není-li možné je zaslat v elektronické podobě 
  Allianz pojišťovna, a.s.
ÚLPU VMO (zákaznické centrum)
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 

mezera 

 
 AXA POJIŠŤOVNA  a.s.
logo_axa_pojistovna 
 
a_Tl Vztahuje se na náhradu :
  újmy na zdraví nebo životě 
  škody na majetku 
  související finanční škody 
  za určitých podmínek i nemajetkové újmy 
     
a_Tl Výběr ze 3 balíčků podle výše a rozsahu pojistného krytí 
  standard 
  plus 
  extra 
     
a_Tl Pojištění odpovědnosti se vztahuje nejenom na Vás a Vaši rodinu, ale v závislosti na sjednané variantě pojištění i na ty, kteří ve Vaší domácnosti pomáhají. 
     
a_Tl Pojištění se vztahuje na psa a jiná domácí zvířata  
     
a_Tl Pojištění odpovědnosti Váš chrání i běhěm rekreačních sportů či na dovolené, při užívání plavidla, či škody způsobené v ubytovacích zařízeních.   
     
a_Tl Pojištění specifických škod
  na životním prostředí 
  v důsledku ztráty klíčů 
  nemajetkovou újmu 
     
a_Tl Územní platnost pojištění ( při dočasném pobytu v zahraničí )
  ČR a Evropská unie 
  svět s výjimkou Severní Ameriky ( varianta Plus a Extra ) 
     
a_Tl Nonstop asistenční služby
    garantovaný příjezd do 1 hodiny 

mezera 

Varianta pojištění Limit v Kč Poznámka
STANDARD     750.000,- Nelze sjednat samostatně 
PLUS  5.000.000,- Lze sjednat samostatně
EXTRA  10.000.000,-  Lze sjednat samostatně

mezera 

Dokumenty k pojištění
   
Ikona PDF Informace pro klienta "Domov" (38kB)
Ikona PDF Pojistné podmínky "Domov" (188kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
 
p_menubutton1 Telefonickým oznámením na AXA linku +720 22 292 292, volba č.5, likvidace pojistných událostí 
Ikona PDF Oznámení škodné události z pojištění občanské odpovědnosti (121kB)

mezera 

 
 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIG
logo_ceska_podnikatelska_pojistovna 
 
a_Tl Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy společné domácnosti 
  manžel / manželka 
  druh / družka 
  osoby příbuzné v linii přímé 
  děti nevlastní do 26 let 
     
a_Tl Územní platnost pojištění  
  pojištění Vás chrání na území České republiky 
  při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě 
     
a_Tl K základnímu pojištění lze sjednat připojištění
  vlastník nebo opatrovatel zvířete
  vlastník, provozovatel malého plavidla 
  modelář

mezera 

Varianty rozsahu pojištění a pojistné limity základního pojištění občanské odpovědnosti
Kategorie limitu Majetková újma v Kč Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení v Kč Spoluúčast v Kč
I.   1.000.000,-   2.000.000,-         0,-
II.   2.000.000,-   4.000.000,-         0,-
III.   3.000.000,-   6.000.000,-         0,-
IV.   4.000.000,-   8.000.000,- 10.000,-
V.   5.000.000,- 10.000.000,- 10.000,-
VI.   6.000.000,- 12.000.000,- 10.000,-
VII. 10.000.000,- 15.000.000,- 10.000,-
VIII. 15.000.000,- 20.000.000,- 10.000,-

mezera 

Varianty rozsahu pojištění a pojistné limity odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete 
Kategorie limitu Majetková újma v Kč Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení v Kč Spoluúčast v Kč
I.      250.000,-      500.000,-         0,-
II.      500.000,-   1.000.000,-         0,-
III.   1.000.000,-   2.000.000,-         0,-

mezera 

Varianty rozsahu pojištění a pojistné limity odpovědnosti vlastníka, provozovatele malého plavidla 
Kategorie limitu Majetková újma v Kč Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení v Kč Spoluúčast v Kč
I.      250.000,-      500.000,-      5.000,-
II.      500.000,-   1.000.000,-      5.000,-
III.   1.000.000,-   2.000.000,-      5.000,-
*pojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty na území ČR, lze ho však rozšířit

mezera 

Varianty rozsahu pojištění a pojistné limity odpovědnosti modeláře 
Kategorie limitu Majetková újma v Kč Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení v Kč Spoluúčast v Kč
I.      1.000.000,-   2.000.000,-      5.000,-
II.      2.000.000,-   4.000.000,-      5.000,-
*připojištění je platné na území České republiky

mezera 

a_Tl Samostatně lze sjednat pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
  vztahuje se na odpovědnost za újmu při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění 
  odpovědnost se též vztahuje na újmu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě 
  u loveckého psa je kryta i újma mimo výkon práva myslivosti 

mezera 

Varianty rozsahu pojištění a pojistné limity odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
Pojistné nebezpečí Limity pojistného plnění v Kč
majetková újma   1.000.000,- 
újma na zdraví a při usmrcení 20.000.000,- 
*pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,- Kč 

mezera 

a_Tl Dále lze v tomto pojištění samostatně sjednat 
  pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu 
  pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu bytového domu

mezera 

Dokumenty k pojištění
   
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti občana (83kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti občana (64kB)  
Ikona PDF ZPP pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo optarovatele zvířete (44kB)
Ikona PDF ZPP pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele malého plavidla (46kB)
Ikona PDF ZPP pro pojištění odpovědnosti modeláře (44kB)
Ikona PDF DPP pro pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti (51kB) 
Ikona PDF DPP pro pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu (55kB)
Ikona PDF DPP pro pojištění odpovědnosti člwnů statutárního orgánu bytového domu (50kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
 
p_menubutton1 Telefonickým oznámením na klientské lince +420 957 444 555
p_menubutton1 Prostřednictvím on-line formulářů
Ikona PDF Oznámení škodní události
p_menubutton1 Podklady ke škodním událostem zasílejte na adresu : 
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice

nebo na fax : +420 547 213 468 , e-mail : likvidace@cpp.cz
 

mezera 

 
 
 ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
logo_ceska_pojistovna
p_sj_on_line31
 
a_Tl Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při běžných činnostech v občanském životě, zejména při : 
  vedení a provozu domácnosti
  rekreaci a zábavě
  rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel atd.)
     
a_Tl Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti
  manžela nebo manželku 
  registrovaného partnera 
  děti 
  poskytuje ochranu i pro případ škody (újmy) způsobené domácími mazlíčky 
     
a_Tl Územní rozsah pojištění - Evropa
     
a_Tl Možnost vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen  
     
a_Tl Základní spoluúčast - 0 Kč
     
a_Tl K základnímu pojištění občanské odpovědnosti lze připojistit  
  odpovědnost z vlastnictví koní 
  odpovědnost z vlastnictví zbraně 
     
a_Tl Samostatně lze pojistit dále  
  odpovědnost za škody vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti 
  odpovědnost za škody vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo v demolici 

mezera 

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života 
Varianta Škoda na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-    300.000,-    200.000,-
 II.  2.000.000,- 1.000.000,-     500.000,- 
III. 3.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
IV. 6.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,-
*Spoluúčast na škodě je v rozsahu 0Kč - 10.000Kč 
*Územní rozsah Evropa 

mezera 

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví koní 
Varianta Škoda na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-    300.000,-    200.000,-
 II.  2.000.000,- 1.000.000,-     500.000,- 
*Spoluúčast na škodě je v rozsahu základního pojištění odpovědnosti běžného obč. života 
*Územní rozsah ČR

mezera 

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví zbraně
Varianta Škoda na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-    300.000,-    200.000,-
 II.  2.000.000,- 1.000.000,-     500.000,- 
*Spoluúčast na škodě je v rozsahu základního pojištění odpovědnosti běžného obč. života 
*Územní rozsah ČR

mezera 

Pojištění odpovědnosti z nemovitosti
 
Odpovědnost za škody vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Varianta Škoda na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-    300.000,-    200.000,-
 II.  2.000.000,- 1.000.000,-     500.000,- 
III. 3.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
IV. 6.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,-
*Spoluúčast na škodě je v rozsahu 0Kč - 10.000Kč 
*Územní rozsah ČR

mezera 

Odpovědnost za škody vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo v demolici 
Varianta Škoda na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-    300.000,-    200.000,-
 II.  2.000.000,- 1.000.000,-     500.000,- 
III. 3.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
IV. 6.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,-
*Spoluúčast na škodě je v rozsahu 0Kč - 10.000Kč 
*Územní rozsah ČR

mezera 

Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (202kB)
Ikona PDF Předsmluvní informace  (61kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků platný od 1.2.2017 (42kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
   
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím systému on-line 
p_menubutton1 Telefonicky v pracovní dny od 7 do 19 hod., tel : +420 241 114 114 
p_menubutton1 Písemně na adresu : 
  Česká pojišťovna a.s.
P.O.BOX 305
659 05 Brno 
Ikona PDF Oznámení škodní události (56kB)

mezera 

 
 
 ČSOB POJIŠŤOVNA, a.s., člen holdingu ČSOB
logo_csob_pojistovna
 
a_Tl Co pojištění odpovědnosti pokrývá ?  
  pokrývá celou odpovědnost podle nového občanského zákoníku "NOZ"
  běžný občanský život 
  vlastnictví nebo pronájem nemovitosti 
  odpovědnost za zvířata 
  sportovní aktivity 
     
a_Tl Stačí jedno pojištění odpovědnosti do rodiny  
  platí pro partnera, děti i psa 
     
a_Tl Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění  
     
a_Tl Spoluúčast na škodě je stanovena na 500Kč  
     
a_Tl Územní rozsah - Evropa  

mezera 

Pojištění odpovědnosti za újmu z občanského života
Varianta Újma na zdraví, újma usmrcením v Kč  Újma na věci v Kč  Následná finanční újma v Kč  Nemajetková újma v Kč 
I.   2.000.000,-   1.000.000,-   500.000,-   50.000,-
II.   4.000.000,-   2.000.000,-   750.000,- 100.000,-
III.   6.000.000,-   3.000.000,- 1.000.000,- 150.000,-
IV. 10.000.000,-   5.000.000,- 1.500.000,- 300.000,-
V. 15.000.000,-   8.000.000,- 3.000.000,- 400.000,-
VI. 25.000.000,- 15.000.000,- 5.000.000,- 600.000,-

mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti (116kB)
Ikona PDF Infolist produktu odpovědnosti (54kB)
   

Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti

 
p_menubutton1 Telefonicky v pracovní dny od 7 do 19 hod., tel : +420 466 100 777 , volba číslo 1 - hlášení pojistné události
p_menubutton1 Přes aplikaci "Klient on-line" (pro stávající klienty)
p_menubutton1 Oznámení pojistné události písemně na adresu :
  ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice
Ikona PDF Oznámení pojistné události k pojištění odpovědnosti občanů - pojištěný (504kB)
Ikona PDF Oznámení pojistné události k pojištění odpovědnosti občanů - poškozený (218kB)

mezera 

 
 
DIRECT POJIŠŤOVNA, a.s.
DIRECT_pojistovna_zeleny
 
a_Tl Pojištěny jsou všechny osoby, které společně žijí na jedné adrese 
     
a_Tl Pojištěním lze sjednat  
  odpovědnost z běžného života 
  odpovědnost za zvíře 
  odpovědnost z vlastnictví nemovitosti 

mezera 
Pojištění odpovědnosti za újmu 
Varianta Újma na zdraví v Kč Škoda na majetku v Kč Jiné újmy v Kč
I. 5.000.000,-  2.500.000,-    500.000,-
 II.  10.000.000,-  5.000.000,-  1.000.000,- 
III. 15.000.000,-  7.500.000,- 1.500.000,-
IV. 20.000.000,- 10.000.000,- 2.000.000,-
V. 25.000.000,- 15.000.000,- 5.000.000,-

mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku (157kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (122kB)
Ikona PDF Předsmluvní informace (118kB)
Ikona PDF Slovník pojmů používaný v rámci pojištění majetku (138kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků a odměn (53kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
   
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím telefonu +420 221 221 221 
Ikona PDF Hlášení škody z pojištění odpovědnosti (349kB)

mezera 

 
 
 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.
logo_generali_pojistovna
 
a_Tl Pojistná ochrana zahrnuje následující typy škod
  škoda způsobená ublížením na zdraví nebo usmrcením 
  následná finanční škoda 
  škoda na hmotné movité nebo nemovité věci 
  náklady právního zastoupení 
     
a_Tl Pojištění se vztahuje na následující situace
  běžný občanský život 
  vedení domácnosti a provoz jejího zařízení 
  provozování rekreační sportovní činnosti 
  vlastnictví a používání legálně držených zbraní 
  vlastnictví nebo opatrování domácích zvířat s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat 
  držení a užívání jízdních kol 
  příležitostné používání plachetnic a jiných nemotorových plavidel 
  provoz bezmotorových leteckých modelů do letové váhy 5kg 
     
a_Tl K základnímu pojištění lze připojistit škody způsobené
  psem 
  koněm 
  hospodářskými zvířaty
  * pojištění je určeno i pro opatrovatele, kterému majitel zvíře svěřil ; škody způsobené opatrovateli však pojištění nekryje 
     
a_Tl Územní rozsah - Česká republika s možností rozšíření na geograf. území Evropy 
     
a_Tl Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.  

mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Pojistné podmínky občanské odpovědnosti (150kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků (298kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
p_menubutton1 Informační linka na telefonu +420 244 188 188
p_menubutton1 Nahlášení škody on-line formulářem 

mezera 

 
 
 HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
logo_hasicska_vzajemna_pojistovna
 
a_Tl Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody vzniklé 
  v běžném občanském životě 
  při provozu domácnosti 
  při provozování rekreačního sportu 
  při jízdě na kole 
  při zacházení s legálně drženou střelnou zbraní 
  při činnostech souvisejících s chovem domácích zvířat a chovem drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu nebo spotřebu 
     
a_Tl Pojištění se vztahuje také na 
  manžela, druha pojištěného a jejich nezletilé děti a osvojence až do věku 26 let, pokud neukončili přípravu na povolání 
  na fyzické osoby, kterým pojištěný svěřil byt, opatrovnictví zvířete v době jeho nepřítomnosti 
  na osobu která pravidelně pečuje o domácnost 
     
a_Tl Územní rozsah - Česká republika 
     
a_Tl Samostatně lze sjednat pojištění 
  odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví staveb 
  odpovědnosti za psa nebo koně 

mezera 
Pojistné částky a limity plnění pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě 
Kategorie Újma na zdraví v Kč Škody na věci v Kč Finanční škody v Kč
A    500.000,-   200.000,- 20.000,-
B 1.000.000,-   400.000,- 20.000,-
C 2.000.000,-   800.000,- 20.000,-
D 4.000.000,- 1.500.000,- 20.000,-

mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojištění (59kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti občana (42kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti (40kB) 
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou koněm (36kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem (37kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
 
p_menubutton1 Telefonicky na GŘ HVP, tel.: +420 222 119 125 - 126
  Po-Čt 7.30 - 16.15 , Pá 7.30 - 15.00
p_menubutton1 E-mailem na adresu :skody@hvp.cz 
p_menubutton1 Písemně na adresu :
  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Úsek likvidace pojistných událostí
Římská 2135/45
120 00 Praha 2 
Ikona PDF Oznámení pojistné události - odpovědnost 
p_menubutton1 Nahlášení škodní události on-line


mezera 
 
 
 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,a.s., VIG
logo_kooperativa_pojistovna 
 
a_Tl Pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě lze sjednat pouze jako doplňkové pojištění k jinému typu pojištění ( pojištění domácnosti ). Nelze sjednat samostatmě !  
     
a_Tl Z pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě jsou hrazeny :
  újma na zdraví nebo životě 
  újma na věci nebo jiná majetková újma
  náklady nutné k právní ochraně pojištěného 
  náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou 
     
a_Tl Pojištění se sjednává pro případ  
  právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti z činností nebo vztahem pojištěného v běžném občanském životě 
     
a_Tl Pojištěny jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě  
  jde o osby které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na potřeby 
     
a_Tl Pojištění se vztahuje na újmu způsobenou  
  psem pojištěného, ať již byl pod dohledem pojištěného nebo pod dohledem osoby, které pojištěný zvíře svěřil 
  nevztahuje se na výkon práva myslivosti a na služební výkon 
  v souvislosti s vlastnictvím jiných domácích a hospodářských zvířat, včetně koní a skotu, s výjimkou divokých a exotických zvířat a zvířat chovaných k výdělečným účelům
     
a_Tl Pojištění se dále vztahuje i na povinnost k náhradě újmy osob, které : 
  na pokyn pojištěného opatrují jeho byt nebo v něm provádějí drobné domácí práce 
  se souhlasem pojištěného jeho byt užívají, pokud újma byla způsobena jinému při výkonu těchto činností, s výjimkou újmy způsobené pojištěnému 
     
a_Tl Pojištění se vztahuje na újmy na území Evropy, s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie.
mezera
 
Limity pojistného plnění a spoluúčast 
Limity pojistného plnění  Spoluúčast 
   1.000.000,-    Spoluúčast v rozsahu :
 1.000,-
 2.000,-
 5.000,-
10.000,- 
   5.000.000,- 
10.000.000,-
15.000.000,-
20.000.000,-
mezera


Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů (354kB)
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (87kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti  
   
p_menubutton1 Telefonicky na zákaznickou linku +420 957 105 105
p_menubutton1 Písemné oznámení škody na formuláři na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice 
Ikona PDF Oznámení škodní události (770kB)
p_menubutton1 Hlášení škody on-line

 

 
 
 SLAVIA POJIŠŤOVNA a.s.
logo_slavia_pojistovna 
 
a_Tl Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě se vztahuje na  
  povinnost pojištěného nahradit škodu 
  odpovědnost za újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
     
a_Tl Pojištěním jsou kryty následující situace při  
  vedení domácnosti 
  rekreaci či zábavě 
  chůzi či jízdě na kole
  jízdě na koni 
  vlastnictví nebo opatrovnictví domácích zvířat 
     
a_Tl Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti na
  povinnost pojištěného nahradit škodu 
  odpovědnost za újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
  * pojištěním jsou kryty škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, údržbou, nájmem nebo správou hmotné věci, tj. stavby a k ní příslušné pozemky a doplňkové stavby nacházející se na pozemku či v bytu, uvedených v pojistné smlouvě 
     
a_Tl Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěny  
  fyzické osoby pověřené pojištěným k čištění a údržbě chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě 
     
a_Tl Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti 
     
a_Tl Územní platnost pojištění - ČR a Evropa při přechodném turistickém pobytu  
 
mezera 
Pojistné částky odpovědnosti v běžném občanském životě
Varianta Újma na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I.  2.000.000,-  1.000.000,-     500.000,- 
II. 4.000.000,-  2.000.000,-    750.000,-
III. 6.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,- 

mezera 
Pojistné částky odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Varianta  Újma na zdraví v Kč Škoda na věci v Kč Finanční škoda v Kč
I. 1.000.000,-   500.000,-   250.000,-
II.  2.000.000,-  1.000.000,-   500.000,-
III. 4.000.000,- 2.000.000,-   750.000,-
IV. 6.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,-
mezera 
mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Pojistné podmínky pro pojištění bytů, domů a domácností 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů 
Ikona PDF Sazebník poplatků 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
   
p_menubutton1 Telefonické hlášení škody :  +420 255 790 111 v pracovní dny od 8.00 do 18.00hod. 
p_menubutton1 Nahlášení škody na e-mail : lpu@slavia-pojistovna.cz
p_menubutton1 Hlášení škody on-line
Ikona PDF Oznámení škodné události - pojištěný 
Ikona PDF Oznámení škodné události - poškozený 

mezera 

 
UNIQA POJIŠŤOVNA  a.s. 
logo_uniqa
 
a_Tl Pojištění odpovědnosti občanů  
  z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy ( trvale obydlené ) a pozemku 
  stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí 
    z činnosti v běžném občanském životě ( zejména při vedení domácnosti ) 
  z drženích drobných domácích zvířat , příp. z jejich příležitostného opatrování 
     
a_Tl K pojištění odpovědnosti lze připojistit  
  pojištění odpovědnosti z přechodně obydlených budov 
     
a_Tl Z pojištění vzniká právo na úhradu  
  újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení ( včetně újmy na živém zvířeti ) 
  škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci 
  jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a škody na věci ( následná finanční škoda )
  náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ( hrazené služby ) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánů nemocenského pojištění 
  škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci ( finanční škoda ) - sublimit plnění 100.000 Kč 
     
a_Tl Územní platnost - Evropa  

mezera 
Limity pojistného plnění a spoluúčast
Limity pojistného plnění  Spoluúčast 
   1.000.000,-    Spoluúčast v rozsahu :
 1.000,-
 2.000,-
 5.000,-
10.000,- 
   5.000.000,- 
10.000.000,-
15.000.000,-
20.000.000,-

mezera 
Dokumenty k pojištění
 
Ikona PDF Informační list pojištění majetku a odpovědnosti občanů (246kB)
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (519kB)
mezera 
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti 
 
p_menubutton1 Hlášení škody on-line
p_menubutton1 Telefonické hlášení škody : +420 488 125 125 nebo na fax. +420 225 393 777 
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím mobilní aplikace 
p_menubutton1 Hlášení škody e-mailem : hlaseni.PU@uniqa.cz 
p_menubutton1 Prostřednictvím formuláře na adresu :  
  UNIQA pojišťovna a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6 
Ikona PDF Oznameni škodní události (91kB)Dotazník pojištění odpovědnosti občana

Vyplněním a odesláním dotazníku pojištění uděluji souhlas ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SH -ART, s.r.o., IČ: 25306286, se sídlem Pražská 357/2, 674 01, Třebíč, se zpracováním osobních údajů obsažených v dotazníku za účelem zpracování mého pojistného zájmu, včetně případného uzavření pojistné smlouvy.  
 
Pojistník je ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu a zavazuje se platit pojistné, pojištěný je ten, v jehož prospěch se smlouva uzavírá a na kterého se pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný však mohou být jedna osoba. 

mezera 
 
A. POJISTNÍK
(též pojištěný)
Jméno a přijmení, titul :
Rodné číslo :
Adresa trvalého bydliště :
ulice a číslo popisné / evidenční, obec, PSČ
Korespondenční adresa :
ulice a číslo popisné / evidenční, obec, PSČ
Státní příslušnost :
Telefon :
E-mail :
B. POJIŠTĚNÝ
Pojistník shodný s pojištěným?
Ne
Ano
v případě shody pojistníka s pojištěným dále bod B. nevypisujte
Jméno a přijmení, titul :
Rodné číslo :
Adresa trvalého bydliště :
ulice a číslo popisné / evidenční, obec, PSČ
Státní příslušnost :
Telefon :
E-mail :
Čím je založen pojistný zájem?
příbuzenským vztahem , na základě plné moci aj.
C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
Mám zájem o :
Preferujete konkrétní pojišťovnu ?
vyplňte prosím název pojišťovny
Základní pojištění odpovědnosti
odpovědnost v běžném občanském životě
Limit pojistného plnění v Kč
vyberte limit pojistného plnění od 3mil. Kč do 35 mil. Kč
Odpovědnost za psa
Limit pojistného plnění
vyberte limit pojistného plnění
Počet psů
Plemeno psa
Odpovědnost za koně
Limit pojistného plnění
vyberte limit pojistného plnění
Počet koní :
Odpovědnost za hosp. zvířata
Limit pojistného plnění
Popis hospodářských zvířat
popiště hospodářská zvířata
Odpovědnost plavidla :
odpovědnost provozovatele malého plavidla
Limit pojistného plnění
vyberte limit pojistného plnění
Odpovědnost modeláře :
Limit pojistného plnění
vyberte limit pojistného plnění
Odpovědnost z myslivosti :
odpovědnost při výkonu práva myslivosti
Za loveckého psa /dravce :
odpovědnost loveckého psa/dravce
Limit pojistného plnění
vyberte limit pojistného plnění
Počet psů / dravců :
Popis psů / dravců :
D. Platební údaje
Způsob platby :
z účtu
složenkou
Frekvence platby :
ročně
pololetně
za področní platbu může být účtována přirážka
Doplňující údaje :
zde můžete sdělit Vaše doplňující údaje k dotazníku
SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?